Tag Archive

Tag Archives for " หลังสักคิ้ว "

การปฏิบัติตัวหลังสักคิ้ว 3 มิติ, 6 มิติ

3 วันแรกห้ามโดนสบู่หรือโฟมล้างหน้าที่คิ้ว (นับวันที่ทาเป็น วันแรก) สามารถล้างหน้าบริเวณใต้ตาลงไปได้ตามปกติ 1 เมื่อครบ 3 วัน ล้างหน้าได้ตามปกติ ถ้ารู้สึกคัน ห้ามแกะเกา ให้ใช้ออยหรือวาสลีนบ่อยๆ จนกว่าสีจะลอกหมด (3-5 วัน) 2 หลังลอกใหม่ๆ สีจะจากมาก เมื่อครบ 2 อาทิตย์จะเริ่มชัดขึ้น ให้ลูกค้ามาย้าสีอีกครั้งภายใน 1-3 เดือน เพื่อเก็บรายละเอียด และเพิ่มความคมชัด 3 ระวังอย่าทาครีมโดนคิ้ว เพราะจะทาให้สีจางเร็ว* ในการทำครั้งแรกลูกค้าแต่ละท่านสีอาจติดไม่เหมือนกันเพราะสภาพคิ้วเดิมที่ต่างกัน แนะนำให้ใช้ดินสอเขียนเพิ่มเติม และมาเก็บรายละเอียดใน 1 เดือน 4 มีปัญหาเรื่องคิ้ว อย่าเก็บไว้ คุยกับ อ. เจน คลิก! ถามตอบ 19 คำถามคาใจสาวๆ เรื่องคิ้ว 3 มิติ และ สไลด์คิ้ว (FAQs)สักคิ้ว กับ สไลด์คิ้ว ต่างกันอย่างไร?ดูตัวอย่างผลงานสักคิ้ว คลิก!

อ่านต่อ คลิกเลย!