การปฏิบัติตัวหลังสักคิ้ว 3 มิติ, 6 มิติ

การปฏิบัติตัวหลังสักคิ้ว

  1. 3 วันแรกห้ามโดนสบู่หรือโฟมล้างหน้าที่คิ้ว (นับวันที่ทาเป็นวันแรก) สามารถล้างหน้าบริเวณใต้ตาลงไปได้ตามปกติ
  2. เมื่อครบ 3 วัน ล้างหน้าได้ตามปกติ ถ้ารู้สึกคัน ห้ามแกะเกา ให้ใช้ออยหรือวาสลีนบ่อยๆ จนกว่าสีจะลอกหมด (3-5 วัน)
  3. หลังลอกใหม่ๆ สีจะจากมาก เมื่อครบ 2 อาทิตย์จะเริ่มชัดขึ้น ให้ลูกค้ามาย้าสีอีกครั้งภายใน 1-3 เดือน เพื่อเก็บรายละเอียด และเพิ่มความคมชัด
  4. ระวังอย่าทาครีมโดนคิ้ว เพราะจะทาให้สีจางเร็ว**หมายเหตุ: ในการทาครั้งแรกลูกค้าแต่ละท่านสีอาจติดไม่เหมือนกัน เพราะสภาพคิ้วเดิมที่ต่างกัน แนะนาให้ใช้ดินสอเขียนเพิ่มเติม และมาเก็บรายละเอียดใน 1 เดือน** อาจารย์ หญิง บิวตี้ ยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น 5 โทร. 080-1210178

Share this article

Comments are closed.